KPE Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków

Numer KRS: 0000328874
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 241075020
NIP 645-247-53-83
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 8 820 000, 00 ZŁ